این جلسه که با حضور محمد فلاح کهن فرماندار شهرستان ،محمدجعفر جهانگیری معاون عمران و برنامه ریزی و اعای شورای کار و اشتغال برگزار شد 
در این جلسه مشکلات اشتغال و راه های تسریع در پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت 
که مدیران بانک ها پرداخت تسهیلات اشتغال را از منابع  داخلی خود بانک اعلام کردند و ادامه دادند که با کمبود منابع روبرو هستیم و به تعهداتی که اعلام شده نمی توانند عمل کنند .
محمد فلاح کهن بیان داشت :اعطای تسهیلات در شمال استان و جنوب استان تفاوت بسیار زیادی دارد زیرا درآمد مردم در جنوب استان کمتر است به همین دلیل مدیران ادارات باید با اداره کل های هر استان مکاتبه داشته باشند و این مشکل را بیان کنند تا خود اداره کل در زمینه تسهیلات اشتغال فکری کنند
و آمار های پرداخت تسهیلات اعلام شده توسط هر ادارات باید راستی آزمایی شود تا مشخص شود چند درصد به اشتغال رسیده و چند در صد در بانک های سرگردانند