طی مراسمی که  دفتر محمد فلاح کهن فرماندار شهرستان قلعه گنج با حضوربرگزار محمد قاسمی مدیر کل اداره ثبت احوال استان کرمان 
سالار بارگاه به عنوان مدیر جدید اداره ثبت احوال شهرستان قلعه گنج معرفی شد و از خدمات اقتداری مدیر سابق تجلیل به عمل آمد