فرماندار  سخنان خود را  اینگونه آغاز کرد:کار انجام شده زیاد است اما کارهای بر زمین مانده هم زیاد داریم  
محمد فلاح کهن گفت:  نرخ درصد بیکاری درشهرستان قلعه گنج که توسط اداره کار  ارائه شده اشتباه است. اداره کار نرخ بیکاری در شهرستان را  9 درصد اعلام کرده یعنی از هر 100 نفر فقط 9 نفر بیکارند و ادامه دادند آیا این 91 نفر شاغل توانایی تامین بدون دغدغه  نیازهایی از جمله (خوراک،پوشاک،مسکن،خرج تحصیل فرزندان ،درمان و  بیمه )خود و خانواده خود را دارد؟وی با بیان اینکه اداره کار، کارگر فصلی را جزو افراد شاغل حساب کرده افزودند: اشتغالی که اداره کار در نظر گرفته یک اشتغال ناقص است .و بیکاری ها بیکاری پنهانند
فرماندار شهرستان قلعه گنج پیشنهاد احداث قرارگاه کمیته امداد در جنوب را دادند و بیان کردند مدد جوی کمیته امداد را  باید توانمند کنیم  و تحت پوشش نظام بیمه ای جامع قرار دهیم