🖋️🖋️به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج 
.روز پنجشنبه 1401/04/16 جلسه ای در خصوص مشخص کردن زمین احداث پلیس راه قلعه گنج بشاگرد در مکان فرمانداری قلعه گنج با حضور سرهنگ یارالهی جانشین قرارگاه پلیس راه جنوب، محمد فلاح کهن فرماندار شهرستان قلعه گنج و معاونین فرماندار تشکیل شد.
محمد جعفر جهانگیری معاون فرماندار قلعه گنج بیان کرد:بودجه در نظر گرفته شده برای این پروژه 120 میلیار ریال می باشد و افزود:دو نقطه برای احداث پلیس راه مشخص شده که هر دونقطه توسط سرهنگ یارالهی بازدید شده و اقدامات اولیه (نقطه گزاری و جی پی اس)صورت گرفته .وی ادامه داد:این مکانها باید از لحاظ ارتباطی و مخابراتی مورد بررسی قرار گیرند که توسط تیم فاوا با حضور فرمانده فاوای کشور و فرماندهی قرارگاه پلیس راه جنوب انجام خواهد شد.