جلسه کارگروه فرهنگی،اجتماعی ،سلامت و خانواده در تاریخ 12/4/1401در محل فرمانداری شهرستان قلعه گنج برگزار شد 
در این جلسه که با حضور محمد فلاح فرماندار شهرستان قلعه گنج و تمامی مدیران ارگانهای دولتی شهرستان برگزار شد 
نهاد ها یک به یک عملکرد سه ماهه خود را در این این راستا به فرماندار ارائه کردند و در ادامه مشکلات و راه حل ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
و قرار بر دسته بندی معضلات فرهنگی،اجتماعی ،سلامت و خانواده ، انتخاب یک موضوع و اقدامات لازم برای کاهش و در نهایت ریشه کن کردن آن شد.
و همچنین آقای فلاح کهن از طرح شورای محله اسلامی که توسط فرمانده سپاه شهرستان قلعه گنج پیشنهاد شد استقبال کردند و از همه مدیران خواستند با این طرح همکاری کنند.