🔸فرماندار شهرستان قلعه گنج صبح امروز باتفاق علی اکبر دستجردی رئیس اداره بهزیستی قلعه گنج به مناسبت عید سعید فطر و به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان جامعه هدف بهزیستی با حضور در منزل مددجویان و خانوارهای تحت حمایت اداره بهزیستی با آنان دیدار و گفتگو کرد.
🔸محمد فلاح کهن در این دیدار مسائل و مشکلات پیش روی خانواده های تحت حمایت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و ضمن  دلجوئی و استماع  سخنان آنان دستورات لازم را جهت پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.