🔸محمد فلاح کهن فرماندارشهرستان قلعه گنج، ظهر امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه  به همراه مهندس هادی زاده مدیر اداره برق شهرستان قلعه گنج از پروژه نصب دستک های پایه چراغ واقع در بلوار سپهبد شهید سلیمانی سرتک که بطول شش کیلومتر متر توسط اداره برق شهرستان قلعه گنج در حال اجراست بازدید بعمل اوردند و فلاح کهن بر تسریع و تکمیل پروژه ی تامین روشنایی بلوار شهید سلیمانی سرتک تاکید داشتند