شوراها عصاره ی فضائل ملت هستند 
شوراهای اسلامی باید نسبت به قوانین منابع طبیعی و قوانین تملک اراضی و قوانین ارزش افزوده اشنائی کامل داشته باشند قوانین ابزار کار شوراها هستند اینکه شوراها نسبت به مسائل روستا و بخش خود باید اطلاع جامع و کامل داشته باشند عدم اطلاع از موضوع و مسئله توسط شورا پذیرفته نیست
وی ادامه داد:
هدف از این جلسه ی اشنایی بیشتر با شوراهای اسلامی بخش و روستا و شهر و شهرداران وزمینه ی ایجاد تحول اجرائی و عمرانی در سطح شهرستان بوسیله ی شما است.
فلاح کهن افزود:
 در هر روستا در طی یکسال حداقل باید یک اتفاق خوب در جهت عمران و توسعه ی روستا صورت بگیرد.
محمد فلاح کهن خطاب به شهردارن نیز بیان داشت:
در شهرهای چاه دادخدا و شهر رمشک ما نیازمند این هستیم جهش در تولید ساختمان صورت گیرد جهش در تولید منظر و تولید فضای شهری را داشته باشیم در ورودی شهرها باید نماد هر شهر احداث شود 
نماد و المان در معابر و بلوارهای حوزه ی شهری باید نمادی از فرهنگ ما باشد.
مثلا کهنوج تمثال شهید شهسواری را نصب کردند چون شهسواری نماد ازادگی و نماد غیرت برای ما مردم جنوب هست قلعه گنج و چاه دادخدا و رمشک هم باید المان متناسب با فرهنگ مردم شهر در معابر و ورودی ها احداث و نصب کنند.
مسئله ای اساسی بحث اسناد اراضی در حوزه ی شهرها و روستاها است و مسئله دیگر بحث اب هست این دو مسئله نسبت به سایر مسائل باید مورد توجه و پیگیری شوراها قرار گیرد.
شوراها باید تقویم اجرائی کار داشته باشند اینکه در فروردین ماه چکارب باید انجام دهند شوراها باید شناسنامه ی روستا را تدوین و جمع اوری کنند شناسنامه بخش و شناسنامه روستا یعنی اینکه ما در حوزه ی محل خدمت چقدر درمانگاه داریم چقدر راه اسفالت داریم چند روستای فاقد اب داریم در چند روستا طرح هادی اجرا شده و از طریق شناسنامه باید به کل این اطلاعات دست پیدا کنیم.