🔸دیدار محمد میر جعفری مدیر صندوق بیمه ای اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان کرمان به اتفاق رضا جهانگیری کارگزار بیمه ی روستائی و عشایر در قلعه گنج با فلاح کهن فرماندار قلعه گنج درخصوص جلب و جذب  جامعه ی هدف و بخشداران و دهیاران و شوراهای روستاهای قلعه گنج با کارگزاران بیمه منطقه همکاری لازم را بعمل آورند.

🔸محمد فلاح کهن سرپرست فرمانداری قلعه گنج در این جلسه بیان داشت:
اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به اهالی روستائیان در خصوص مزایای صندوق های بیمه می تواند در استقبال روستائیان به این صندوق ها کمک کنند.وی همچنین در خصوص برگزاری جلسات در روستاها جهت همکاری و مشارکت شوراها و روستائیان با صندوق های بیمه ی روستایی طی جلسات توجیهی کارگزاران و روستائیان با بخشداران هماهنگی خواهد شد.