محمد فلاح کهن سرپرست فرمانداری قلعه گنج در دیدار با اعضا جبهه ی فرهنگی و معلمان جهادی قلعه گنج عنوان نمود:

در تغییر مدیریت ها شیوه ی عمل ما باید تبدیل به احسن باشد./مدیریت جهادی و شبانه روزی برای حل مشکلات مردم را سرلوحه کار خود قرار داده ایم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج محمد فلاح کهن سرپرست فرمانداری قلعه گنج در دیدار با اعضا جبهه ی فرهنگی انقلاب و معلمین جهادی شهرستان قلعه گنج که در محل فرمانداری قلعه گنج برگزار و به بیان طرح ها و ایده ها و راهکارهای پرداختند بیان داشت:
 در مدیریت ها نباید بلند پروازی و شتابزدگی کرد در تغییر مدیریت ها نباید حب و بغض داشت نباید با کینه توزی هم مدیریت کرد ما در توسعه ی منطقه نیازمند نگاه همه جانبه هستیم یک اصل مدیریتی می گوید اگر شما نسبت به فردی حجت عقلی و شرعی پیدا کردید یعنی می دانید که با این تغییر مدیریت یک مدیر منفعل را تغییر و یک مدیر که تبدیل به احسن هست برای یک مجموعه انتخاب می کنید این حجت شرعی و عقلی شما درست است وگرنه یک مدیر را تغییر دهیم و مدیر ضعیف تری را برای خدمت به مردم برگزینیم به حجت شرعی و عقلی دست پیدا نکرده ایم‌.

محمد فلاح کهن افزود: بنا داریم با تشکیل هیئت اندیشه ورزان شهرستان قلعه گنج جمعی از دوستان و اعضا شورای جبهه ی فرهنگی قلعه گنج را در هیئت اندیشه ورزان منتصب و پیگیری امورات مردم و ارائه راهکارهای برای حل مسائل و مشکلات شهرستان باشند.
در این دیدار غلامرضا کریم پور و فرامرز عزیزی پور و صالح چمنی به بیان و طرح مسائل فرهنگی شهرستان پرداختند.