مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج با حضور در روستای دورافتاده پشت شگ از توابع بخش چاه دادخدا قلعه گنج حضور یافت و ضمن بازدید از وضعیت زیرساخت های عمرانی این روستا در دیدارهایی رو در رو در گفت و گو با اهالی به بررسی مشکلات روستاییان پرداخت.
در این بازدید سرهنگ امیرسبتکی فرماندهی نیروی انتظامی ، مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا و روسا ادارات راهداری برق، آب و فاضلاب و هلال احمر نیز حضور داشتند و کمبودها و مشکلات این روستا را بررسی کردند.
اهالی روستای پشت شگ چاه دادخدا در این بازدید مشکلات خود از جمله وضعیت نامناسب راه دسترسی،برق و اب روستایی و آنتن دهی ضعیف تلفن همراه، با فرماندار و سایر مدیران در میان گذاشتند.
فرماندار قلعه گنج در جمع اهالی روستای پشت شگ با اشاره به حضور مدیران دستگاه های اجرایی در روستاها برای تسریع در خدمات رسانی به روستاییان  گفت:
وضعیت نامناسب جاده ها درد مشترک کل شهرستان است و از اموری است که روزانه پیگیر آن هستیم و مقرر گردید رئیس اداره راهداری برای جاده ی دسترسی روستای پشت شگ از طریق کمیسیون ماده 23 نسبت به تعیین ردیف در اعتبارات اتی اقدام نمایندمهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج با حضور در روستای دورافتاده پشت شگ از توابع بخش چاه دادخدا قلعه گنج حضور یافت و ضمن بازدید از وضعیت زیرساخت های عمرانی این روستا در دیدارهایی رو در رو در گفت و گو با اهالی به بررسی مشکلات روستاییان پرداخت.
در این بازدید سرهنگ امیرسبتکی فرماندهی نیروی انتظامی ، مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا و روسا ادارات راهداری برق، آب و فاضلاب و هلال احمر نیز حضور داشتند و کمبودها و مشکلات این روستا را بررسی کردند.
اهالی روستای پشت شگ چاه دادخدا در این بازدید مشکلات خود از جمله وضعیت نامناسب راه دسترسی،برق و اب روستایی و آنتن دهی ضعیف تلفن همراه، با فرماندار و سایر مدیران در میان گذاشتند.
فرماندار قلعه گنج در جمع اهالی روستای پشت شگ با اشاره به حضور مدیران دستگاه های اجرایی در روستاها برای تسریع در خدمات رسانی به روستاییان  گفت:
وضعیت نامناسب جاده ها درد مشترک کل شهرستان است و از اموری است که روزانه پیگیر آن هستیم و مقرر گردید رئیس اداره راهداری برای جاده ی دسترسی روستای پشت شگ از طریق کمیسیون ماده 23 نسبت به تعیین ردیف در اعتبارات اتی اقدام نمایند