دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج به اتفاق مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا و صباحی رئیس اداره امور عشایری شهرستان قلعه گنج و مهندس امیری رئیس اداره منابع طبیعی و جهانگیری معاونت عمرانی با حضور در منطقه عشایری دوشن مارز ، با خورشید محمودی از معتمدین و عشایر دهستان مارز دیدار و گفتگو کرد و مسائل و مشکلات عشایر این منطقه را مورد بررسی قرار داد..
فرماندار قلعه گنج در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه عشایری ،ضرورت تقویت تشکل های عشایری و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و رعایت سهم مناطق عشایری در پروژه های اجرایی را راهبردهای اساسی و اولویت های توسعه عدالت اجتماعی برشمردند و بر حمایت ویژه از عشایر شهرستان بویژه عشایر دهستان مارز تاکید داشتند.