بازدید فرماندار قلعه گنج از ایست بازرسی مشترک پاسگاه مارز و پلیس راه برای جلوگیری از خودرهای غیربومی در جاده ی  بشاگرد_قلعه گنج
فرماندار قلعه گنج با همراهی سرهنگ امیرسبتکی و مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا از ایستگاه ایست و بازرسی و کنترل خودروهای غیربومی مسیر بشاگرد _قلعه گنج بازدید بعمل اورد.
در  راستای پیشگیری، کنترل و مراقبت از بیماری کرونا، ایست و بازرسی ورودی شهرستان از مسیر بشاگرد با استقرار نیروی های پاسگاه مارز راه اندازی و با همکاری  پلیس راه شهرستان از ورود خودروها با پلاک غیربومی جلوگیری شد.