بهره برداری از پروژه های برق رسانی ونصب دکل بی تی اس مخابراتی تلفن همراه و تامین اب اشامیدنی به روستای صعب العبور و دورافتاده کلاهون از توابع دهستان مارز قلعه گنج با اعتبار قریب به ۷ میلیاردتومان  درمجموع سه پروژه
با پیگیری دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج پس از سال ها روستای صعب العبور و دورافتاده ی کلاهون از توابع دهستان مارز به همت و مجاهدت مجید احمدی بخشدارچاه دادخدا و مدیران خدوم ادارات برق و اب وشرکت مخابرات و حضور و مشارکت خیرین استان از نعمت برق وشبکه ی ابرسانی و اب اشامیدنی وبا نصب دکل بی تی اس انتن دهی تلفن همراه با اعتبار نزدیک به هفت میلیاردتومان برخوردار شدند.
پنج میلیاردتومان هزینه و اعتبار صرف شده جهت احداث خط و عملیات شبکه ی برق رسانی به این روستا که با مساعدت و زحمات شبانه روزی مهندس هادی زاده مدیر اداره برق و همکاران وی  به پایان رسید.