دکتر مهدی شهسواری فرماندار شهرستان قلعه گنج صبح امروز با همراهی مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا از نقاط خسارت دیده ی سیل در بخش چاه دادخدا  بازدید کرد.
وی در این بازدید میدانی ضمن مشاهده خسارات و بررسی آسیب های وارده به زیرساخت های این روستا، از پل تخریب شده بر اثر سیلاب در روستای کلات مالک بازدید نمود.
به موجب وقوع سیلاب روز گذشته دوازدهم اردیبهشت ماه سیلاب به زیرساخت های شهرستان شامل راه روستایی پل ها و سایر تأسیسات وارد شده است