فرماندار قلعه گنج با همراهی جهانگیری معاونت عمرانی فرمانداری قلعه گنج در راستای جذب اعتبارات و پیشبرد اهداف عمرانی شهرستان قلعه گنج با دکتر جعفر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان ومهندس حاتمی معاونت سازمان ، دیدار و رایزنی کرد
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج،دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج در دیدار بادکتر جعفر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان، پیرامون مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی شهرستان قلعه گنج از جمله اعتبارات نفت و توازن و تخصیص بیشتر اعتبارات در سال جاری برای افزایش اعتبارات پروژه های در دست اجرا و تامین اعتبارات سایر پروژه ها گفتگو کردند.
 
فرماندار قلعه گنج در این دیدار با تقدیر از رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه نسبت به شهرستان قلعه گنج ، تاکید کرد: پیشرفت و توسعه ی شهرستان قلعه گنج نیازمند توجه جدی به پروژه های عمرانی این شهرستان از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
 
در این دیدار همچنین بحث اختصاص کد و ردیف اعتباری باند دوم جاده ی قلعه گنج به کهنوج صحبت و از طرف مسئولان سازمان برنامه و بودجه استان قول مساعد و همکاری برای تامین این پروژه ها داده شد.
در این دیدار فرماندار قلعه گنج در خصوص تامین اعتبارات مشارکتی با بنیاد مستضعفان صحبت داشتند و مقرر گردید اعتبارات مشارکتی با بنیاد برای پیشبرد پروژه ها عمرانی نیز تخصیص یابد.