فرماندار قلعه گنج با همراهی احمدی بخشدار چاه دادخدا از پاسگاه انتظامی بخش چاه دادخدا قلعه گنج بازدید و از زحمات شبانه روزی و حضور موثر این نیروها در مقاطع مختلف ودر راستای ایجاد امنیت پایدار در بخش چاه دادخدا تشکر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج؛ دکتر مهدی شهسواری در این دیدار با ستوانیکم منظری توکلی فرماندهی پاسگاه انتظامی و سایر نیروهای پاسگاه چاه دادخدا با ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه یاد و خاطره شهدای عرصه تأمین نظم و امنیت بر وجود امنیت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه ی شهرستان تاکید داشتند.
وی ضمن اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی بخش چاه دادخدا، عملکرد نیروی انتظامی در این بخش را موفق دانست و تاکیدکرد نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تامین امنیت و آرامش شهروندان بسیار موثر بوده است.