دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج همزمان با اغازین روزهای سال نو با همراهی مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا ضمن از شهرداری چاه دادخدا و حوزه های عمران، مالی، شهرسازی و سایر واحدها بازدید بعمل اورد.
وی در این بازدید سرزده با مهندس سعید شهردار چاه دادخدا و حسن دادخدائی از اعضا شورای شهر چاه دادخدا دیدار و‌گفتگو داشتند.
شهر چاه دادخدا در فاصله ی 45 کیلومتری از مرکز قلعه گنج واقع شده است