دومین  روز از دهه مبارک فجردو طرح  از پروژه های قابل بهره برداری به نمایندگی از کل پروژه  ها ۲۲میلیاردریال آبیاری تحت فشاربه مساحت ۱۳۰۰هکتار بلاعوض از محل صندوق توسعه کشاورزی ویک ونیم هکتار گلخانه به مبلغ ۱۵میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸بانک کشاورزی با حضور فرماندار؛ امام جمعه محترم ومدیران شهرستان قلعه گنج افتتاح گردید.