بازدید فرماندار  از روند تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان
 این مجتمع  که تنها فضای فرهنگی و هنری شهرستان و یکی از مطالبات اصلی هنرمندان شهرستان هست با اعتبار ۱۰  میلیارد ریال و مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد علوی مجددا کار ساخت ان شروع شده است و تا پایان سال بخش اداری آن به بهره برداری میرسد .