ظهر امروز دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج به همراه دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و مهندس موسی امیری مدیر اداره منابع طبیعی قلعه گنج و به اتفاق مهندس سنجری معاون فنی این اداره کل از پروژه نهالکاری و آبیاری مراقبت روستای جاز موریان در بخش چاه دادخدا، بازدید به عمل آورد.
 
مهندس احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در حاشیه این بازدید گفت: این پروژه در سطح ۶۲۵ هکتار از عرصه های منابع طبیعی روستای ریگ متین و جازموریان شهرستان قلعه گنج و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  اجرایی شده است.
وی هدف از اجرای این پروژه را علاوه بر توسعه جنگل، تلطیف آب و هوا، مقابله با ریزگردها و افزایش سرانه فضای سبز، استفاده از مشارکت مردمی و کمک به اشتغال جوامع محلی عنوان کرد و افزود: این مسئله همچنین اقدامی موثر در راستای کنترل ریزگردها در این منطقه است