فرماندار قلعه گنج با همراهی شهردار و جهانگیری معاونت برنامه ریزی از پروژه ی نصب چمن مصنوعی بازدید نمود وضمن ابراز خرسندی و قدردانی از همت و پیگیری حاج حسینی مدیر اداره ورزش و‌جوانان قلعه گنج و مساعدت سید حسام الدین حسینی مدیر شهرستانی بنیاد مستضعفان بیان داشت:
 
با مشارکت بنیاد مستضعفان و همت مدیر جوان اداره ورزش و جوانان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ی ورزش و جوانان قلعه گنج بودیم و این روند ادامه خواهد داشت.