هفده ماه ربیع هست ومدینه غرق نور اسـت
 
بهر میلاد پیمبر شهر در شادی وشور اسـت
 
بیت مولا حضرت باقر چراغان اسـت زین رو
هم زمان از بهر میلادی دگر غرق سرور اسـت
 
میلاد با سعادت حضرت محمد «ص» و امام صادق «ع» خجسته باد
 
    روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج