همزمان با اغاز فعالیت پست های قرنطینه و ایستگاه های بازرسی از ظهر امروز جهت منع تردد خودروهای سواری پلاک غیربومی در ورود به شهرستان قلعه گنج و در پی مصوبه ی ستاد استانی مقابله با کرونا دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج از وضعیت ایستگاه های قرنطینه در مسیر منوجان به قلعه گنج بازدید بعمل اورد و از ماموران و کارکنان بهداشتی این ایستگاه ها  تشکر نمود.