رفع اختلافات  ملکی روستای گز آباد واقع در دهستان سرخ قلعه از توابع بخش مرکزی با حضور  فرماندار ،دادستان ،شوراها و بزرگان منطقه
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج عصر امروز مورخ ۹۹/۷/۶با ورود فرماندار و دادستان به موضوع و حضور در محل مورد تنازع ومذاکره چند ساعته با اهالی ،بزرگان و شورای روستای گزاباد با ایجاد صلح و سازش در بین اهالی روستا ی یاد شده ،به اختلاف چند ساله اهالی این روستا خاتمه داده شد.
 
فرماندار قلعه گنج خاطرنشان کرد : اهالی روستای یاد شده بیش از دوسال در خصوص اراضی و زمینهای کشاورزی ، خود اختلاف شدیدی داشته که چندین فقره پرونده ی حقوقی در دادسرا  داشته که با انجام مذاکرات انجام شده با آنان ، طرفین به صلح و سازش رسیدند.
 
وی اعلام کرد:پس از تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین ،نمایندگان و اهالی روستای فوق و مسئولین محلی مقرر گردید با اعلام گذشت و انصراف طرفین ، کلیه پرونده های مفتوح در محاکم قضایی در خصوص موضوع مختومه گردد.