به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج امروز مورخ 99/06/24 دکتر مهدی شهسواری ضمن حضور در کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت:
 
‫ یکی از مهم ترین موضاعاتی که امروزه در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد بحث نشاط اجتماعی است .کاهش نشاط  و شادابی در جامعه بالطبع افزایش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. زمانی که مردم جامعه از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، قطعا سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش ، و به موازات آن آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد.که در این خصوص دستگاه های اجرایی شهرستان  بایدبرنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی خود را برای مردم برنامه ریزی کنند.
وی طلاق و اعتیاد  را دو معضل جدی کشور خواند و برای پیشگیری از این آسبب های اجتماعی همفکری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان  به خصوص دستگاههای درمانی ،آموزشی،خدماتی ،متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرد‫.
وی تصریح نمودبرای  پیشگیری از آسیب های اجتماعی بایدآسیب ها الویت بندی وبرنامه ای هدفمند داشت و یکی از راههای مفید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی آموزش مهارت های زندگی به جوانان و نوجوانان از طریق آموزش و پرورش در مدارس توسط مشاوران و در مراکز بهزیستی توسط مددکاران اجتماعی می باشد
 
فرماندار قلعه گنج  برگزاری این کارگاه های اموزشی  را برای مدیران دستگاههای اجرایی ، مدیران مدارس  جهت بالا بردن حساسیت همه مدیران در زمینه موضوعات اجتماعی تاکید نمود.