به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج دکتر مهدی شهسواری مورخ 20/06/99 با مهندس شهسواری  سرپرست اداره  کل امور شهری استانداری دیدار نمودومشکلات شهرداری های قلعه گنج را پیگیری نمودند.