دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج با همراهی مهندس عباس پالش مدیر شبکه و مرکز بهداشت و درمان قلعه گنج و جهانگیری معاونت برنامه ریزی از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دولاب  از توابع بخش مرکزی قلعه گنج بازدید کردند..
در بازدید صبح امروز فرماندار قلعه گنج از کمیت و کیفیت خدمت رسانی در این مرکز و همچنین کاربرد سامانه ی سیب و کلیه خدمات بهداشتی این مرکز را از نزدیک بررسی کردند.
 شهسواری رئیس شورای سلامت شهرستان قلعه گنج ضمن بازدید از این مرکز با پزشکان و کارکنان مرکز جامع سلامت روستایی دولاب دیدار و گفتگو کردند.