به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج امروز مورخ 99/06/22 دکتر شهسواری فرماندار و مهندس پالش مدیر شبکه بهداشت و درمان و جهانگیری معاونت فرمانداری و خانم صادقی با حضور  در آزمایشگاه مرکزی درمانگاه محمد آباد از زحمات و خدمات مدیر و پرسنل آزمایشگاه مرکزی شهر قلعه گنج تجلیل نمودند.