تجلیل دکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج و مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا از خدمات و زحمات خانم دادشاهی تنها بهورز روستای« ناگ»دورافتاده ترین خانه بهداشت استان کرمان و در فاصله ی ۱۸۰ کیلومتری از شهرستان قلعه گنج به مناسبت روز بهورز و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی در خانه بهداشت این روستا.