🔸در دیدار مدیر عامل بنیاد علوی با فرماندار و امام جمعه قلعه گنج روند پروژه های بنیاد علوی و کمک های حمایتی این بنیاد به شهرستان قلعه گنج بررسی شد.
🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج امروز مورخ ۹۹/۵/۱۵  دکتر منصوری مدیر عامل بنیاد علوی به همراه دکتر حیدروند مدیر منطقه ای طرح توسعه و پیشرفت ابادانی قلعه گنج با فرماندار و امام جمعه شهرستان دیدار نمودند.
 
🔸در این دیدار  فرماندار قلعه گنج بیان داشت اقدامات بسیار خوبی برای کمک به رفع محرومیت توسط بنیادعلوی صورت گرفته و اجرای طرح توسعه در قلعه گنج بر مبنای اعتماد به مردم و ایجاد بستر برای بروز توانمندی های آنان محقق شده است.
 
🔸دکتر مهدی شهسواری افزود:طرح ها و برنامه های بنیاد مستضعفان  به عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج  اقدامات موثری را در حوزه اشتغال خانواده ها در شهرستان و روستاهای محروم منطقه انجام داده است.
🔸وی تصریح  کرد بعضا“ طرح  های اشتغال زایی که توسط بنیاد مستضفان در شهرستان قلعه گنج اجرایی شده دارای چرخه کامل توسعه و اشتغال هستند.
 
🔸فرماندار قلعه گنج تاکید نمود: مسئولان هر دستگاهی  که قصد خدمتگذاری به مردم را دارند باید با مردم و برای مردم کار کنند .در زمان تحمل مشکلات در کنار مردم قرار گیرند و‌نتیجه آن اعتماد مردم به آنهاست و ایجاد و باور اعتماد پایه اصلی اعتماد سازی است که باید به آن توجه کرد.و کاری که مبنای آن مردم بودند ،جهت گیری آن معیشت پایدار است.
 
🔸در این دیدار  اخرین اقدامات و پروژه های عمرانی صورت گرفته بنیاد درشهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 🔸در حاشیه این دیدار فرماندار و‌امام جمعه شهرستان  با همراهی ، دکتر حیدروند و شهرداراز رونداحداث باند دوم بولوار سردار شهید سلیمانی بازدید نمودند.
 
رر🔸در دیدار مدیر عامل بنیاد علوی با فرماندار و امام جمعه قلعه گنج روند پروژه های بنیاد علوی و کمک های حمایتی این بنیاد به شهرستان قلعه گنج بررسی شد.
🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج امروز مورخ ۹۹/۵/۱۵  دکتر منصوری مدیر عامل بنیاد علوی به همراه دکتر حیدروند مدیر منطقه ای طرح توسعه و پیشرفت ابادانی قلعه گنج با فرماندار و امام جمعه شهرستان دیدار نمودند.
 
🔸در این دیدار  فرماندار قلعه گنج بیان داشت اقدامات بسیار خوبی برای کمک به رفع محرومیت توسط بنیادعلوی صورت گرفته و اجرای طرح توسعه در قلعه گنج بر مبنای اعتماد به مردم و ایجاد بستر برای بروز توانمندی های آنان محقق شده است.
 
🔸دکتر مهدی شهسواری افزود:طرح ها و برنامه های بنیاد مستضعفان  به عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج  اقدامات موثری را در حوزه اشتغال خانواده ها در شهرستان و روستاهای محروم منطقه انجام داده است.
🔸وی تصریح  کرد بعضا“ طرح  های اشتغال زایی که توسط بنیاد مستضفان در شهرستان قلعه گنج اجرایی شده دارای چرخه کامل توسعه و اشتغال هستند.
 
🔸فرماندار قلعه گنج تاکید نمود: مسئولان هر دستگاهی  که قصد خدمتگذاری به مردم را دارند باید با مردم و برای مردم کار کنند .در زمان تحمل مشکلات در کنار مردم قرار گیرند و‌نتیجه آن اعتماد مردم به آنهاست و ایجاد و باور اعتماد پایه اصلی اعتماد سازی است که باید به آن توجه کرد.و کاری که مبنای آن مردم بودند ،جهت گیری آن معیشت پایدار است.
 
🔸در این دیدار  اخرین اقدامات و پروژه های عمرانی صورت گرفته بنیاد درشهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 🔸در حاشیه این دیدار فرماندار و‌امام جمعه شهرستان  با همراهی ، دکتر حیدروند و شهرداراز رونداحداث باند دوم بولوار سردار شهید سلیمانی بازدید نمودند.