دکتر مهدی شهسواری در دیدار با چند تن از علما و مولوی اهل تسنن اظهار داشت مدیران و‌مسئولین موظف هستندفارع ا هرگونه گرایش سیاسی و مذهبی در جهت خدمت به مردم تلاش کنند،دیدگاه و نحوه برخوردشان حین خدمت رسانی به گونه ای نباشد که سبب اختلافات مذهبی گردد.
فرماندار قلعه گنج ورئیس شورای تامین افزود ایجاد تفرقه و اختلافات مذهبی را به هیچ فرد یا افرادی در منطقه نخواهیم داد.
وی بیان داشت : وحدت و همبستگی اهل سنت و شیعه راهی محکم در مقابل افکار دشمنان است ،واز همکاری  علمای اهل تسنن ،مفتی اسدالله ده بالایی ،مولوی حسن رمشکی و مولوی عبدالکریم  نوری زاده  در تمام زمینه ها  تشکروقدر دانی نمودند.