فرماندار شهرستان قلعه گنج امروزمورخ 6 /5/99  با همراهی چند تن از اعضای شورای شهر ،شهرداری و پیمانکار پروژه آسفالت بولوار شهید حاج قاسم سلیمانی از روند اجرای پروژه و میزان پیشرفت بازدید  به عمل آوردند.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت به سزای این بولوار  در کاهش تصادفات و بار ترافیکی شهرستان و به منظور حفظ امنیت جان شهروندان ،اتمام  هر چه سریعترپروژه با حفظ استاندارد های کیفی در  دستور کار قرار گیرد