فرماندار و رئیس شورای سلامت  با حضور سرزده  در مرکز بهداشت شهرستان قلعه گنج از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی و مشکلات این مرکز قرار گرفتوی ضمن قدر دانی  و تشکر از زحمات کادر سلامت اظهار داشت  : در شرایط  حساس همه گیری بیماری کرونا و کنترل آن ، شما به عنوان مدافعین سلامت  وظیفه خطیری  بر عهده دارید  از جمله آگاه سازی بیش از پیش مردم نسبت به این بیماری و راههای جلوگیری از انتقال آن.
وی همچنین اظهار داشت : هیچ گونه اهمال یا کوتاهی در راستای  حفظ سلامت شهروندانمان پذیرفته نیست و به جدیت پیگیری می شود