شورای مواسات و کمک های مومنانه شهرستان قلعه گنج امروز مورخ 6/5/99 در دفتر امام جمعه برگزار شد .
استمرار کمک های مومنانه در شهرستان قلعه گنج با همیاری ادارات و نهادها به خوبی پیش می رود.
فرماندار قلعه گنج اظهار داشت :پیرو بیانات مقام معظم رهبری رزمایش کمک های مومنانه در شهرستان قلعه گنج با سرعت و جدیت پیگیری شد و این رزمایش تجلی همدلی و مشارکت تاریخی مردم و مسئولین است.
دکتر مهدی شهسواری  همچنین ضمن قدر دانی از کلیه ادارات و نهادها یی که در مرحله اول مشارکت فعالی  داشتند  تاکید نمود که مدیران ادارات و پرسنل آنها  در تامین اقلام و نیاز های خانواده های آسیب دیده مشارکت فعال تری  داشته باشند . همچنین  تهیه و توزیع کمک های مومنانه  می بایست به صورت عزتمندانه بوده به طوری که شخصیت و کرامت انسانی افراد حفظ گردد.