مظهر عزم ملی نماز جمعه است.
نماز جمعه موجب میشود تا مسائل فراموش شده  در اسلام  به بهترین وجه برای مردم گفته شود.(صحیفه امام ،ج17 ص 452)
5 مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  می باشد ک به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد به همین ماسبت:
دکتر مهدی شهسواری گفت احیاءواقعی نماز  جمعه یکی از دستاوردهای  عظیم انقلاب اسلامی می باشد و ما آن را مانند بسیاری از برکات مدیون امام خمینی (ره ) هستیم.
وی افزودبرگزاری  نماز جمعه تجلی  مهمی از حاکمیت اسلام بوده است ،و پیوند نزدیک و عمیق  بین نماز جمعه و امور سیاسی و حاکمیت  اسلام را به خوبی نشان می دهد. همچنین در ادامه بیان داشت امام خمینی می فرمایند نماز جمعه از اهمیت سیاسی فوق العاده ای برخوردا است و تاکید می کنند  که اسلام ،دین سیاست  است و هرکس خیال کند که اسلام منفک از سیاست است جاهل بوده و از اسلام و سیاست اطلاع ندارد.
فرماندار قله گنج از زحمات و تلاشهای مستمر امام جمعه محبوب ومردمی ،در سنگر سیاسی ،اجتماعی نماز جمعه  به عنوان  یادگار همیشه جاوید امام خمینی ،و همچنین  از اعضای ستاد  اقامه نماز تقدیر و تشکر نمودند.