صبح امروز 28/4/99  با حضور رئیس شورای سلامت شهرستان قلعه گنج در بیمارستان شهداء  ،مرگ دختر  بچه پنج ساله ای به نام سوگل توسط عقرب مورد بررسی کادر درمان و پزشکان متخصص قرار گرفت.
دکتر شهسواری با توجه به گرمای هوا  و فصل عقرب گزیدگی نسبت به تجهیز خانه های بهداشت به سرم و آمپول ضد عقرب گزیدگی و از دانشگاه علوم پزشکی نیز درخواست نمود تا نسبت به تجهیز دارو در این خصوص همکاری لازم  را داشته باشند.
وی همچنین خواستار ارتقاء دو مرکز بهداشت چاه دادخدا و مارز به حالت شبانه روزی گردید.