به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج، صبح امروز سه شنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، طی دیدار دکتر سعیدی معاونت سازمان پزشکی قانونی استان کرمان با دکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج و قاضی مارزی رئیس دادگستری این شهرستان مراحل اولیه ی راه اندازی ساختمان پزشکی قانونی قلعه گنج مورد بررسی قرار گرفت. و طی بازدید مشترک دکتر سعیدی معاونت سازمان پزشکی قانونی استان کرمان وشهسواری فرماندار قلعه گنج و امیر بامری معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری از ساختمان پزشکی قانونی تجهیزات ادارای و آزمایشگاهی پزشکی قانونی قلعه گنج تخلیه و تحویل شد. غلامرضا مارزی رئیس دادگستری قلعه گنج گفت: پزشکی قانونی قلعه گنج با پیگیری های انجام شده که از لحاظ مکانی مشکل داشت با همکاری فرماندار قلعه گنج مکان و ساختمان آن فراهم و باتوجه به خواسته ی بحق مردم فعلا سه روز(یکشنبه _ سه شنبه _ چهارشنبه ) در هفته فعالیت خود را شروع خواهد کرد و پس از اتمام و پایان دوره یکی از پزشکان بومی شهرستان در این اداره مشغول و تمامی ایام هفته به ارائه خدمات دهی می پردازد. مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج نیز ضمن تشکر از همکاری و هماهنگی دکتر سعیدی معاونت سازمان علوم پزشکی بخاطر حضور در شهرستان و تهیه ی لوازم اداری پزشکی قانونی و همچنین قاضی مارزی رئیس دادگستری شهرستان بیان داشت: پزشکی قانونی این شهرستان به عنوان یکی از خواسته‎ها و مطالبات مردمی در هفته ی آینده تکمیل و راه اندازی می شود. دکتر مهدی شهسواری افزود : قبل از راه اندازی اداره پزشکی قانونی مردم و شهروندان قلعه گنج ناچار بودند متوفیان خود را به مراکز پزشکی قانونی شهرستان های همجوار اعزام کنند که این اقدام ،سرگردانی، اتلاف وقت و هزینه های آمد و شد را به خانواده های عزادار تحمیل می کرد. وی اظهارداشت: باپیگیری وتمهیدات انجام شده محل و ساختمان پزشکی قانونی در اختیار دادگستری شهرستان قرار گرفت و با توجه ویژه به خواسته بحق مردم قلعه گنج از هفته ی آینده پزشکی قانونی قلعه گنج رسماً شروع فعالیت خواهد کرد. روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج