به منظور پایش طرح های بنیاد و انتقال تجربیات الگوی طرح های توسعه ای به استان گلستان صورت گرفت: بازدید مدیرکل بازرسی استانداری گلستان و فرماندار شهرستان مراوه تپه از طرح های بنیاد مستضعفان قلعه گنج عصر امروز دکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج با همراهی مهمانان استانداری خراسان شمالی ، امیر محمدی پور مدیرکل بازرسی استانداری کرمان با همراهی ضمیری فرماندار شهرستان مراوه تپه استان خراسان شمالی از عملکرد بنیاد مستضعفان و طرح های اشتغالزایی و طرح ابخیزداری روستای "جتو "از توابع بخش چاه دادخدا قلعه گنج بازدید کردند. مدیرکل بازرسی استان گلستان هدف از این بازدید را بازدید از طرح های اشتغالزایی و استفاده از تجربیات مدیران قلعه گنج در طرح توسعه و ابادانی این شهرستان به عنوان شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی از سوی بنیاد مستضعفان جهت انتقال تجربیات و طرح های توسعه ای به شهرستان مراوه تپه ی خراسان شمالی دانست. ضمیری فرماندار مراوه تپه و محمدی پور با همراهی چند نفر از کارکنان استانداری گلستان با همراهی دکتر شهسواری و کرمی از کارکنان بنیاد مستضعفان از طرح های پرورش بز مورسیا، طرح پرورش بوقلمون،طرح تولید و بسته بندی علوفه دام در این روستا بازدید نمودند.