🔲به گزارش روابط عمومی فرمانداری قلعه گنج، دکتر مهدی شهسواری به همراه مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب و موسوی معاون بهره برداری بمنظور بررسی وضعیت افت ولتاژ برخی از مناطق شهرستان از جمله منطقه چاه داد خداد و صولان از مناطق مذکور بازدید کردند. 🔲در ادامه این بازدید جلسه ای با محوریت بررسی و رفع مشکلات برق شهرستان تشکیل و موارد ذیل تصویب و مورد پیگیری قرار گرفت: ۱.اختصاص 2 دستگاه اتو ترانس جهت رفع مشکل افت ولتاژ شهرستان ۲.دستور جهت جابجایی بار از پست 63 قلعه گنج 1 به پست فوق توزیع kv132 قلعه گنج 2 ۳.بررسی ها جهت افزایش قدرت پست ۶۳ صولان به ۱۳۲ جهت برطرف کردن مشکلات افت ولتاژ چاه داد خداد 🔲لازم بذکر است در پایان از امور برق قلعه گنج بازدید بعمل آمد. https://ghaleganj.kr.ir