🔰در دیدار دکتر مهدی شهسواری فرماندار شهرستان قلعه گنج با مهندس مهدوی مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان فرماندار قلعه گنج با اشاره به جاده ی سرتک بیان داشت : یکی از خواست های بحق مردم و شهروندان محله ی سرتک ایجاد روشنایی معابر مسیر سرتک هست که با نبود روشنایی معابر شاهد حوادث ناگواری در این جاده هستیم و ضرورت وجود دارد با مساعدت شرکت توزیع برق جنوب و شهرداری قلعه گنج روشنایی این محور پر تردد شهری احداث شود. فرماندار قلعه گنج همچنین خواستار احداث معابر روشنایی در سه نقطه ی حادثه خیز سه راهی دهستان سرخ قلعه و سه راهی دولاب شمزان در مسیر قلعه گنج به کهنوج شد. مهندس مهدوی مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه ای جنوب کرمان نیز به پیشنهاد فرماندار توافق کرد و مقرر گردید عملیات ایجاد روشنایی محور سرتک با مشارکت پنجاه درصدی شهرداری قلعه گنج و شرکت توزیع برق جنوب کرمان انجام گیرد و هزینه های خرید و نصب ترانس و دستک و چراغ معابر بر عهده ی شرکت توزیع برق و خرید و نصب تیربرق روشنایی معابر بر عهده ی شهرداری قلعه گنج باشد.