به گزارش روابط عمومی فرمانداریقلعه گنج، دکتر مهدی شهسواری به همراه تنی چند از مسئولین ، از اداره امور آب شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان نحوه خدمت رسانی ، پیگیری مشکلات ارباب رجوع ها، رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی آن اداره قرار گرفتند.