در هفتمین روز از سالروز تاسیس جهادکشاورزی صورت گرفت: دکترشهسواری فرماندار به اتفاق مهندس احمدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان امام جمعه موقت شهرستان ریس بنیادشهید وامور ایثارگران مهندس طاهری وریس هلال احمر شهرستان ومهندس پیری ریس اداره آب وخاک شهرستان ومهندس صمیمی امورمالی مدیریت و ... ابتدا در روستای دولاب به غبار روبی مزار شهدای دولاب وشهید جهادگر سنگرساز بی سنگر شهید مجتبی بهمنی پرداختند و در ادامه کلنگ زنی40 هکتار طرح آبیاری تحت فشار با اعتباری بالغ بر 700میلیون تومان در روستای تم چلی(چاه باغ) که با اشتغالزایی آن ، 10 نفر مستقیم و40 نفرغیرمستقیم وتعداد10خانواره از این طرح بهره مند خواهند شد. و همچنین افتتاح طرح آبیاری تحت فشار به میزان 42 هکتار در روستای سلمانیه چاه دادخدا به مبلغ 670 میلیون تومان با اشتغالزایی 12نفرمستقیم و43 نفرغیرمستقیم و تعداد 12خانواراز این بهره مند شدند که این طرح ها به نمایندگی از 25طرحی است که 1200هکتار بوده که امسال وطی ماه‌های آینده به بهره برداری خواهند رسید.