بازدید مشترک فرماندار قلعه گنج با همراهی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و هیئت همراه از بیمارستان شهدا قلعه گنج   دکتر مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج با همراهی دکتر خیرخواه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مهندس صمیمی معاون فنی معاونت بهداشتی و مهندس چمنی مدیر شبکه بهداشت قلعه گنج ظهر امروز با حضور در بیمارستان شهدا قلعه گنج ضمن دیدار با پزشکان متخصص از واحدهای درمانی این بیمارستان بازدید بعمل اوردند. اعضا تیم ستاد مقابله با کرونا شهرستان قلعه گنج در بازدید ظهر امروز ضمن دیدار با بامری رئیس بیمارستان و خدا قوت به پزشکان و پرسنل، در جریان فرآیند و شرح وظایف واحدهای مختلف بیمارستان و نحوه ی خدمات دهی به بیماران کرونایی قلعه گنج قرار گرفتند. همچنین طی نشستی که در دفتر مدیریت بیمارستان قلعه گنج برگزار گردید موارد مربوط به بیماران کرونایی و ایجاد نقاهتگاه و سایر برنامه های طرح تحول نظام سلامت در سطح شهرستان قلعه گنج با حضور پزشکان متخصص بیهوشی و داخلی و کودکان بیمارستان قلعه گنج مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این بازدید محمدرضا بامری رئیس بیمارستان ضمن تشکر از حضور فرماندار و هیئت همراه، این دیدار را باعث دلگرمی پرسنل خدوم بیمارستان دانسته و از توجه و پشتیبانی انان تشکر نمودند.